Kategorier
Kategorier
Områden
Områden
Kategorier
Välj för att filtrera
Kategorier
Områden
Välj för att filtrera
Områden

ArcelorMittal

ArcelorMittal är en av världens största stålföretag med gruvor, stålverk och vidareförädling i över 60 länder. Koncernen erbjuder kvalitetsstål för marknader som fordons-, bygg- och vitvaruindustrin men är också en stor aktör i byggsektorn.