Områden
Områden
Varumärken
Varumärken
Områden
Välj för att filtrera
Områden
Varumärken
Välj för att filtrera
Varumärken

Bullerplank

Bullerplank är tänkta att blockera ljudvågorna som kommer från exempelvis en trafikerad väg. Står planket ganska nära vägen (några meter), behöver den inte vara särskilt hög för att fånga upp ljudvågorna. Däremot måste den vara lång för att skärma av ljudet.